BERTHA SPACES MOBIFEST

Introducing our Filmmakers

We are pleased to introduce the filmmakers whose films will be developed over an 8-week production period and screened at the week-long festival in November.  

Follow Postane and Bertha House on social media to track filmmakers' progress, and for more information on the festival program as it develops.

... 

Filmleri 8 haftalık bir yapım sürecinde geliştirilecek ve Kasım ayında bir hafta sürecek festivalde gösterilecek olan 20 film yapımcısını sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz! 

Üretim sürecini takip etmek ve Kasım 2021 programı hakkında daha fazla bilgi almak için Postane ve Bertha House'u sosyal medyada takip edebilirsiniz.


SOUTH AFRICA

Mzikhona Mgedle

A Neighbourhood’s First Bicycle Hub

Mzikhona is from Langa in Cape Town, one of the oldest townships in South Africa. At 27, he is the founder of Langa Bicycle Hub, a home for all cycling needs.  His passion lies in creating change through community development and engaging youth. Mzikhona's film is about how Langa Bicycle Hub was developed as a response to the Covid-19 pandemic, building a cycling culture at the same time as advancing social cohesion in his community.

.
.

Mzikhona, Güney Afrika'nın en eski kasabalarından biri olan Cape Town'daki Langa’da yaşıyor. 27 yaşında ve tüm bisiklet ihtiyaçları için bir ev olan Langa Bicycle Hub'ın kurucusu. En büyük tutkusu, topluluk gelişimi ve gençlerin katılımı yoluyla değişim yaratmak. Mzikhona'nın filmi Langa Bicycle Hub'ın Covid-19 pandemisine bir yanıt olarak nasıl geliştirildiğini anlatacak; bisiklet kültürü inşa edilirken aynı zamanda topluluğuna sosyal uyum getirmeyi amaçlayacak. 

Rae Human

A School Debating Club Highlights Women in Activism

Rae is a filmmaker from Cape Town whose work focuses on the power of film to bring about social change. She writes and edits documentary content and has a passion for impact producing.  After learning about the circumstances surrounding the assassination of freedom fighter Dulcie September, a group of school girls decide to start a radical debate group calling for more women included in the History curriculum.

.
.
Rae, film çalışmalarının sosyal değişim yaratma gücüne odaklanan Cape Town’lu bir film yapımcısıdır. Belgesel içeriği yazıyor ve düzenliyor. Etki yaratma tutkusuna sahip. “Eylül Kızları” isimli filminde, apartheid-karşıtı aktivist Dulcie September’ın farklı liselerden kızlara bir münazara kulübü kurmaları için nasıl ilham verdiğini anlatacak.

Shameelah Khan

Expanding Access to a Mosque Space for Women

Shameelah is an activist, experimental documentary filmmaker, researcher and creative writer. She works with memory and power to surface silenced histories in her community. Set in Johannesburg, her film sits at the intersection of gender, race and religion and is the story about the role of women in the mosque-space.

.
.
Shameelah bir aktivist, deneysel belgesel yapımcısı, araştırmacı ve yaratıcı yazar. Topluluğunda susturulmuş tarihleri ortaya çıkarmak için hafıza ve güçle çalışıyor. Filmi Johannesburg, Güney Afrika'da geçiyor. Cinsiyet, ırk ve dinin kesişimini ele alacak ve kadınların cami-mekânındaki rolüne odaklanacak.

Adrian Madikisa

A Land Occupation Provides Homes and Prompts Activism

Adrian has a keen interest and passion for documentary filmmaking, is based in Cape Town and works as a camera assistant. His film will follow a group of activist shack dwellers who've occupied land along a busy main road in Observatory, a centrally-located and historically middle class suburb in Cape Town.

.
.
Adriaan, Cape Town'da yaşıyor ve film endüstrisinde, belgesel film yapımına büyük ilgi ve tutkuyla kamera asistanı olarak çalışıyor. Filmi, Cape Town'un merkezinde, tarihi olarak iyi bir konuma sahip orta sınıf bir banliyö olan Observatory'de arazi işgal eden Cape Flats'ten bir grup 'arka bahçeli'yi takip edecek.

Khanya Qongqo

A Community-led Food and Support Space Provides Covid Relief

Khanya is based in Harare, Khayelitsha - the biggest township in Cape Town. In 2020 Khanya joined Cape Town Together, a collective of Community Action Networks that provides mutual aid and support during the Covid-19 pandemic.  A co-founder of the Harare Community Action Network, her story is about how members organise for and with each other to meet the needs of their immediate community.

.
.
Khanya, Harare'deki Khayelitsha’da - Cape Town'daki en büyük kasaba - bulunan Cape Town Together'a katıldı. Topluluk Eylemleri Ağları olarak adlandırılan, Covid'e topluluk tarafından yönetilen bir yanıt ağı. Harare CAN'ın kurucularının hikayesine odaklanacak filmi, CAN üyelerinin topluluklarının ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri için ve birbirleriyle nasıl örgütlendiğiyle ilgili.

Ian Mangenga

A Hair Salon Bridges Social Divides

Ian is a social-tech entrepreneur from Johannesburg, now living between Cape Town and Mozambique. She is a landscape architecture student who creates empowering spaces for women through her digital hub, Digital Girl Africa. In her film, Dalia, Ian will weave her interest in architecture, migration, and women's stories to highlight how hair salons have a long-standing history of providing space for women to organise socially, politically and economically across race and class.

.
.
Ian, Cape Town ve Mozambik arasında yaşayan Johannesburglu bir sosyal teknoloji girişimcisi. Dijital merkezi Digital Girl Africa aracılığıyla kadınlar için güçlendirici alanlar yaratan bir peyzaj mimarlığı öğrencisi. Ian, Dalia adlı filminde, kuaför salonlarının kadınların sosyal, politik ve ekonomik olarak ırksal ve sosyal sınıfsal olarak örgütlendiği mekanlar olma konusunda nasıl köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulamak için mimariye, göçe ve kadın hikayelerine olan ilgisini dokuyacak.

Thato Maluleke

Finding Community and Safe Space in a Nightclub

Thato is a content producer and director based in Johannesburg who is passionate about using film and photography to tell stories about representation. His film is set in Vogue Nights, a Johannesburg nightclub known as a safe space for the LGBT+ community. 

.
.
Thato, temsil üzerine hikayeler anlatmak için film ve fotoğraf kullanarak alan talep etme konusunda tutkulu, Gauteng merkezli bir içerik yapımcısı ve yönetmen. Filmi, LGBT+ topluluğunun kendilerini korku veya önyargı olmadan ifade etmeleri için güvenli bir alan olarak övülen Johannesburg gece kulübü Vogue Nights'a odaklanacak.

Emma Tollman

A Historic and Inclusive Bar Offers Relief From Covid Isolation

Emma is a screenwriter, director, actress, performance artist and fashion designer. Her story is set in inner city-Johannesburg's second oldest bar which is known for musical line-ups that encourage human connection. Her film is about a character’s personal journey from covid-induced anxiety to finding healing and understanding through community.

.
.
Emma, Güney Afrikalı bir senarist, yönetmen, oyuncu, performans sanatçısı ve moda tasarımcısı. Hikayesi, Johannesburg'un insan bağlantısını teşvik eden müzik dizileriyle tanınan en eski ikinci barında geçecek. Filmi, covid kaynaklı kaygıdan topluluk aracılığıyla şifa ve anlayış bulmaya kişisel bir yolculukla ilgili.

Elelwani Netshifhire

A Community Comes Together Under a Tree

Elelwani is a TshiVenda filmmaker whose work is centered around womxn. Her story takes place at Khoroni (royal counsel), a space under a tree at which monthly and urgent community meetings are held in her village. Her story focuses on the womxn chairperson and her role in leading the community to find collective resolution.

.
.
Elelwani, çalışmaları kadın merkezli bir TshiVenda film yapımcısıdır. Hikayesi Khoroni'de (kraliyet danışmanı), köyünde, her ay ve/ya acil durumlarda düzenlenen toplantıların yapıldığı bir ağacın altında geçiyor. Hikayesi, kadınların bu topluluğa ortak bir çözüm bulma konusunda liderlik etme rolüne odaklanıyor.


TURKEY

Aslıhan Örün

A Market Provides Sanctuary from Racism and Xenophobia

Aslıhan is a video production, film and documentary producer based in Istanbul. Her film is set in Kurtuluş, a neighborhood in Istanbul which offers a pocket of relief from racism and xenophobia. Her story focuses on Tatavla Solidarity Market, a collectively operated shop that caters to people who are in a materially and socially disadvantaged position.

.
.
Aslıhan İstanbul'da yaşıyor. Video prodüksiyon, film ve belgesel yapımcısı. Seçtiği hikaye Tatavla Dayanışma Pazarı’na odaklanıyor. Şehir hayatında maddi ve sosyal olarak dezavantajlı konumda bırakılan kişilerin Kurtuluş'ta alışverişlerini yapabildikleri, ırkçılığa ve fobiye maruz bırakılmadığı kollektif olarak işletilen bir dükkanı anlatıyor.

Mehmet Ercan

A New Model for Advancing Food Justice

Mehmet is a “realistic dreamer” who moves between Istanbul and Berlin. He believes in the power of storytelling and empathy to create social impact. Mehmet’s film is centered on chef Ebru Baybara Demir’s work to address food insecurity and lower the impact of waste.  Mehmet met Chef Ebru and started to work on her idea of returning tons of surplus food from street markets to food banks, and food waste to soil as compost, with the cooperation of civil society and local government.

.
.
Mehmet İstanbul ve Berlin arası mekik dokuyan ve hikaye anlatımı ve empatinin, sosyal etki yaratmadaki gücüne inanan “gerçekçi bir hayalperest”. Şef Ebru Baybara Demir’in semt pazarlarından çıkan tonlarca organik atığı, sivil toplum-yerel yönetim işbirliği ile tekrar gıda bankalarına ve kompost olarak toprağa geri döndürme fikrine odaklanıyor.

Nesime Karateke

My Home, Not Your Gold

Nesime is a documentary filmmaker who was born in the city of Antakya in southern Turkey.  Her film focuses on protesters - both activists and nearby villages - in  a small town in the northwestern province of Canakkale, who are resisting the foreign-owned Alamos Gold Mine company, which is depleting the natural habitat and contributing to the destruction of the Kaz Mountains region for profit.  

.
.
Nesime, Antakya’da doğmuş bir belgesel yapımcısı. “Başka” ve “Roma Bostanı” belgesellerinin yönetmenliğini yaptı. Bu alanda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Seçtiği hikaye Kaz dağlarındaki Alamos Gold şirketine karşı yapılan direniş sırasında onarılan ormancı lojmanına ve orada gelişen sosyal ilişkilere odaklanıyor.

Yasin Serindere

A Park Serves as a Base for Resisting Evictions

Yasin lives in Istanbul where he produces photographs, videos and documentaries focusing on gentrification, urban exclusion and finding solutions to these challenges. His film is set in Istanbul's Tozkoparan District, where evictions are currently happening. The film focuses on the community’s resistance to gentrification, and the solidarity they find from gathering in a nearby neighbourhood park. 

.
.
Yasin Van'da doğdu ve İstanbul'da yaşıyor. Kent sorunları hakkında fotoğraf, video ve belgesel alanında üretimler yapmakta. Bu sorunlara dair çözüm önerileri üretmeye çalışmakta. Seçtiği hikaye İstanbul Tozkoparan Mahallesi'nde geçen yıkım karşıtı bir direnişi aktarıyor. Filmde, park alanındaki direnişe ve dayanışmaya odaklanıyor.

Yağmur Koçak

A Fair-​​trade Textile Workshop to Upskill and Empower Women

Yağmur is a visual anthropologist and researcher living in Ankara. She works as par​​t of a collective who have since 2020 been researching and promoting fair trade and sustainable textile supply chains in the region. The solidarity space represented in her film is Atelier Bez - a volunteer-run, female-operated space that facilitates workshops, upskilling and a platform to sell the cotton and mohair products made by the financially disadvantaged women who gather at Atelier Bez. 

.
.
Yağmur Ankara’da yaşayan bir görsel antropolog ve araştırmacı. 2020’den beri adil ve temiz tekstil tedarik zincirlerinin imkan ve çıkmazları üzerine, kolektif bir ekip olarak yürütülen bir araştırma süreci ve üretim modelinin bir parçası olarak çalışıyor. Anlatmayı seçtiği hikaye, bu araştırma ve üretim ilişkileri ile ortaya çıkan Atölye Bez’e odaklanıyor. Atölye Bez, eşit ilişkilenmelere dayalı, Türkiyeli ve göçmen kadınlara gelir getirici faaliyetler oluşturmaya uğraşan, alternatif bir üretim modeline yönelik denemeler gerçekleştiren bir araştırma mekanı ve dikiş atölyesi.

Sevde Tunç

Bringing Young People Back to a Shrinking Village

Sevde is a documentary photographer and director based in Istanbul. Her work centers around stories about women, migration and environmental impact. Her film will focus on the small Kurşunlu village which is in the Bilecik region in western Turkey. Due to young adults leaving the village and flocking to larger cities with it’s promise of wealth, tertiary education and job opportunities, Kurşunlu now has a shrinking population. A new effort to breathe life back into the village is found in a group of women who produce and sell locally-made products and food as well as hosting workshops to reintroduce tourism to this eco-village and hopefully lure back industry and young people.

.
.
Sevde İstanbul'da yaşayan belgesel fotoğrafçı ve yönetmen. Kadın, çevre ve göç üzerine hikayeler çekiyor. Seçtiği hikaye Bilecik’te dayanışma yerine dönüşen Kurşunlu Köyü’ne odaklanıyor. Bu mekan, kadınların ürettikleri ürünleri pazarda satması, gelen turistlere kendi ürettikleri ile yemekler yapması, mevsime göre tarlalarında atölyeler düzenlemesi ile eko-köye dönüştü.

Ulaş Bayraktar

A Hub for Academics and Others Exposing Urban Injustice

Ulaş lives in the city of Mersin in the south of Turkey. With a PhD in Political Science and after working for many years as a professor in the field, he co-founded Kültürhane, a hub and solidarity space for activists, former-academics and anyone interested in the documentation of urban injustices. His film is about the work underway and hope represented by this space.

.
.
Ulaş akademisyen olarak sürdürdüğü yaşamının Resmi Gazete ilanı ile son bulmasından sonra yaşadığı Mersin'de bildiklerini başka bir biçimde paylaşma ve geliştirme niyetiyle Kültürhane’nin kurucuları arasında yer aldı. Çalışması, 2017’den beri sürdürmeye çalıştıkları bu mecra ve macera üzerine olacak.

Ekin Çuhadar

A Grocery Store with a Difference

Ekin is a civil society worker who uses documentary film as a tool for people who want to speak their own words and share their own experiences. The story she chose focuses on a neighborhood grocery store in the Muratlı district of Tekirdağ, a city in western Turkey. It has become a gathering space for the Romani people who are able to buy smaller portions of packaged food and goods, which supports their nomadic lifestyle and need for affordable access to food and other basic goods.

.
.
Ekin sesini duyurmak isteyen öznelerin doğrudan kendi sözlerini söyleyebilmeleri ve özgül deneyimlerini paylaşabilmeleri için belgesel filmi bir araç olarak kullanan bir sivil toplum çalışanı. Roman çocukların ve kadınların güçlenmesine katkı sunmak üzere mücadele ediyor. Seçtiği hikaye Romanların hayatta kalma mekanizması olarak örgütledikleri dayanışmayı anlamak hedefiyle Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki bir mahalle bakkalına odaklanıyor. Bu bakkal, gıda ve diğer temel malları küçük paketler halinde uygun fiyatlarla satıyor.

Semiha Yildiz

A Teaching and Gathering Space for Kurdish Residents

Semiha is a Sirnak-based animator whose work focuses on nature and memory. Her film is set at Botan International and she will produce a stop-motion animated movie using found images. Kurdish media education is prohibited in the Turkish education system, but it is legal to organise workshops and seminars. Botan International, the first Kurdish media training institution established in the history of the state, provides media training in Kurdish with seminars and workshops, and publishes e-books for the kurdish community.

.
.
Semiha Şırnak’ta doğdu. İnönü Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Mezunu. Yaklaşık 6 yıldır animasyonla uğraşıyor. Daha çok doğa ve hafıza konularına merakı var. Filmi Botan International'da geçiyor. Devlet tarihinde kurulan ilk Kürt medya eğitim kurumu olan Botan International, seminer ve çalıştaylarla Kürtçe medya eğitimi vermekte ve kürt toplumu için e-kitaplar yayınlamakta. Semiha buluntu görüntüler kullanarak bir stop-motion animasyon filmi üretecek.

Mert Kaya

A Tobacco Warehouse that Became an Arts Hub

Mert Kaya is a documentary filmmaker based in Istanbul who uses the medium to better understand and explain social issues. His film tells the story of DEPO - a former tobacco factory that now serves as a culture, art and discussion space in Tophane, Istanbul.

.
.
Mert İstanbul'da yaşayan bir belgesel sinemacı. Sinemayla ilişkisinin temelini toplumsal meseleleri görsel bir medyumla anlatma/anlama çabası oluşturuyor. İlk filmi "Aşk Bitti" (2017) bu çabasının parçası olarak ortaya çıktı. Üzerine çalışacağı projede İstanbul Tophane’deki bir kültür sanat ve tartışma mekanı olan DEPO’nun hikayesine bakıyor olacak. 

For more information send an email to crew01@berthaspacesmobifest.org.

Whether you’re interested in our emerging community of activists and storytellers, or the Bertha House project more broadly, submit your email address and consent here to join our mailing list.

Image Credits

Nobesuthu Beya